บริการ  
   
     
 
แฟ็กเตอริง
 
   
  กิจการ  
   
   
 
ข้อมูลกิจการ
 
   
 
แผนที่
 
 
  ติดต่อเรา  
 
     
 
ติดต่อ แอคครีทีพ
 
     
 
  บริษัท แอคครีทีพ (ประเทศไทย) จำกัด
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 25-01 ซอยสุขุมวิท 12-14                  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร : 0-2653-1195       แฟกซ์ : 0-2653-1194
    
 
     
 
        บริษัท แอคครีทีพ (ประเทศไทย) จำกัด  ให้บริการสินเชื่อแฟ็กเตอริง (Factoring) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม   เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของกิจการอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ประกอบการ
ทั้งภาคการผลิต, ภาคการค้า และในภาคธุรกิจบริการ ที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการในรูปแบบเงินเชื่อ
มีการให้เครดิตทางการค้าระยะเวลาตั้งแต่ 7-120 วัน
       สินเชื่อแฟ็กเตอริง ช่วยขจัดปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ อันมีสาเหตุมาจาก 
เงินทุนจมอยู่ในลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่างรอการเรียกเก็บเงิน แอคครีทีพ (ประเทศไทย) ให้บริการรับซื้อ
หนี้การค้าภายหลังส่งมอบสินค้า/บริการ และวางบิลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการเรียกเก็บเงิน
 
     
 
 
     
 

บริษัท แอคครีทีพ (ประเทศไทย) จำกัด
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 25-01 ซอยสุขุมวิท 12-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร  :  0-2653-1195         แฟ็กซ์  :  0-2653-1194         E-mail  :  info-act@accretive.jp


 
Current Pageid = 1